החזון

על מנת להתמודד עם האתגר התרבותי של מדעי הרוח, החברה בישראל חייבת לנצל טוב יותר את שנות הלימודים בבית הספר התיכון בכלל, ואת הוראת התלמידים המצטיינים בפרט, כדי לבנות מקרב אוכלוסיה זו את שדרת המנהיגות הבאה של מדינת ישראל. העיסוק בחינוך למצטיינים במערכת החינוך הישראלית ממוקד בתחומי המדעים והאמנויות וניכר מחסור בתכניות איכותיות ומאתגרות בתחום מדעי הרוח. אנו מבקשים להשלים את החסר הזה. טיפוח מדעי הרוח כתחום עיסוק משמעותי לתלמידי תיכון מחוננים ומצטיינים יעמיד רף גבוה של למידה ופיתוח מיומנויות אשר ירים את קרנם הלימודית של מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים ובחברה הישראלית בכללותה.

המטרה

פיתוח מערך כלל ארצי של מוקדי למידה אשר יתנו מענה איכותי ומאתגר לתלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה במדעי הרוח.

תכנית הלימודים

התכנית מבוססת על קריאה אינטנסיבית והכשרה משמעותית בכתיבה כפי שמקובל בתכניות Great Books בארצות הברית, ומוכרת על ידי משרד החינוך ל-5 יחידות בגרות. הלמידה בתכנית מבוססת על עיון בחברותות ברוח בית המדרש היהודי המסורתי ודיון משותף בהנחיית המורה. תכני הלימודים הן יצירות מופת מן התרבות המערבית במובנה הרחב - כולל התרבות הערבית, עם דגש משמעותי על התרבות היהודית כחלק אינטגרלי מתרבות המערב. התכנית נבנתה על בסיס תכנית לימודים שפותחה בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות.

 

 

שנת הלימודים תש"פ

רוח צעירה פועלת בשנה הנוכחית בארבעה מרכזים– ירושלים, ראשון לציון, תל-אביב ואשדוד. כדי לאפשר ריכוז ומפגש של תלמידים מצטיינים התכנית מופעלת במתכונת אזורית, וכוללת מפגשים שבועיים וכן סמינרים מרוכזים וסיורים לימודיים. בירושלים מתקיימים המפגשים השבועיים בספריה הלאומית; בראשון לציון הם מתקיימים במרכז רון ורדי לתלמידים מחוננים ומצטיינים; בתל-אביב - בתיכון אנקורי בטרומפלדור; ובאשדוד - באסותא.

התלמידים באים מרקעים שונים ומכל מגזרי החברה הישראלית. התלמידים שהתקבלו לתכנית אותרו על סמך המלצות של מנהלי בית הספר והמורים שלהם, ועברו תהליך מיון שכלל סדנה וראיון אישי.