אנו מאמינים בחברה ישראלית בעלת עומק תרבותי המתבסס על השכלה הומניסטית רחבה. כדי להתמודד עם האתגר התרבותי של מדעי הרוח יש למצב מחדש את מדעי הרוח כתחום הצטיינות.

לימודים הומניסטיים ברמה גבוהה דורשים מהתלמידים לפתח מיומנויות קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמות ולהיות מוכנים להשקיע מאמץ ועבודה בפיתוח ובשימוש במיומנויות אלה. כן הם מחייבים מפגש והתמודדות של התלמידים עם טקסטים ראשוניים בעלי ערך הנקראים בשפת המקור או בתרגום איכותי. לימודים כאלה דורשים קיום דיאלוג רלוונטי, מעצב, זהותי ואישי בכיתה סביב הטקסטים הנקראים שבו נבחן עולמם הפנימי של התלמידים: אמונותיהם, דעותיהם, שאיפותיהם וערכיהם.

מאז שנת הלימודים תשע"ה אנו מפעילים תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים במדעי הרוח בשני מרכזים אזוריים – ירושלים וראשון לציון. בתשע"ח הוקמו שני מרכזים נוספים - באשדוד ובתל אביב. 

 

התכנית מאתגרת ותובענית ומבוססת על פיתוח כישורי קריאה וכתיבה עיונית. שותפים בה המרכז האקדמי שלם, הספרייה הלאומית, אגף מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ועיריות ירושלים, ראשון לציון ותל אביב. התלמידים באים מרקעים חברתיים שונים ומכל מגזרי החברה הישראלית.

אנו שואפים לפתוח סניפים נוספים של תכנית המצטיינים האזורית – בפריפריה ובמרכז; וכן להרחיב את פעילותנו במעגלים רחבים יותר: תכניות מצויינות בית ספריות בתיכונים, מסגרות העשרה לחטיבות ביניים, קהילות והשתלמויות מורים.

נשמח לפעול יחד עם גורמים נוספים לטיפוח מדעי הרוח כתחום הצטיינות ברחבי הארץ.