תכנית המצטיינים רוח צעירה

אנו מאמינים בחברה ישראלית בעלת עומק תרבותי המתבסס על השכלה הומניסטית רחבה. כדי להתמודד עם האתגר התרבותי של מדעי הרוח יש למצב מחדש את מדעי הרוח כתחום הצטיינות.

 

לימודים הומניסטיים ברמה גבוהה דורשים מהתלמידים לפתח מיומנויות קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמות ולהיות מוכנים להשקיע מאמץ ועבודה בפיתוח ובשימוש במיומנויות אלה. כמו כן הם מחייבים מפגש והתמודדות של התלמידים עם טקסטים ראשוניים בעלי ערך הנקראים בשפת המקור או בתרגום איכותי. לימודים כאלה דורשים קיום דיאלוג רלוונטי, מעצב, זהותי ואישי בכיתה סביב הטקסטים הנקראים שבו נבחן עולמם הפנימי של התלמידים: אמונותיהם, דעותיהם, שאיפותיהם וערכיהם.

נכון לשנת הלימודים תשפ"א אנו מפעילים תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים במדעי הרוח בארבעה מרכזים – ירושלים, ראשון לציון, אשדוד ותל אביב; כשבירושלים תכניתנו פועלת גם בערבית, במסגרת פרויקט بيت الحكمة ("בית החכמה" – שמו של מוסד הומניסטי בבגדד של ימי הביניים).


התכנית מאתגרת ותובענית ומבוססת על פיתוח כישורי קריאה וכתיבה עיונית. שותפינו הם משרד החינוך, עיריות ירושלים תל אביב וראשון לציון, האוניברסיטה הפתוחה והספריה הלאומית .

אנו שואפים לפתוח סניפים נוספים של תכנית המצטיינים האזורית – בפריפריה ובמרכז; וכן להרחיב את פעילותנו במעגלים רחבים יותר: תכניות מצויינות בית ספריות בתיכונים, מסגרות העשרה לחטיבות ביניים, קהילות והשתלמויות מורים.

נשמח לפעול יחד עם גורמים נוספים לטיפוח מדעי הרוח כתחום הצטיינות ברחבי הארץ.