top of page

תכנית המצטיינים רוח צעירה

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר - כאן.

רוח צעירה מוקטן
Play Video

אנו מאמינים בחברה ישראלית בעלת עומק תרבותי המתבסס על השכלה הומניסטית רחבה. כדי להתמודד עם האתגר התרבותי של מדעי הרוח יש למצב מחדש את מדעי הרוח כתחום הצטיינות.

 

לימודים הומניסטיים ברמה גבוהה דורשים מהתלמידים לפתח מיומנויות קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמות ולהיות מוכנים להשקיע מאמץ ועבודה בפיתוח ובשימוש במיומנויות אלה. כמו כן הם מחייבים מפגש והתמודדות של התלמידים עם טקסטים ראשוניים בעלי ערך הנקראים בשפת המקור או בתרגום איכותי. לימודים כאלה דורשים קיום דיאלוג רלוונטי, מעצב, זהותי ואישי בכיתה סביב הטקסטים הנקראים שבו נבחן עולמם הפנימי של התלמידים: אמונותיהם, דעותיהם, שאיפותיהם וערכיהם.

התכנית פועלת בשנת הלימודים תשפ"ג בשישה מיקומים שונים ברחבי הארץ; המרכז הירושלמי על שם דן דוד, שני מרכזים בשותפות עם רשת דרכא בכנרת ובגדרה; ועוד שלושה מרכזים - בתל אביב, בראשון לציון ובכרמיאל. לצד מרכזים אלה הקמנו השנה לראשונה מרכז ארצי שבו נוטלים חלק תלמידות ותלמידים מכל רחבי הארץ. בימים אלה אנו פועלים לפתיחת קבוצות נוספות, ואנו מעודדים תלמידים מכל רחבי הארץ להגיש מועמדות לתכנית. בתכנית כיום שלוש עשרה קבוצות המונות למעלה מ-160 תלמידים ותלמידות, ולצד התכנית בעברית פועלת תכנית بيت الحكمة בבית הספר אבדאע בשייח' ג'ראח. כדי לאפשר ריכוז ומפגש של תלמידים מצטיינים, התכנית מופעלת במתכונת אזורית, מקנה 5 יחידות בגרות כתכנית ייחודית, וכוללת מפגשים שבועיים וכן סמינרים מרוכזים, סיורים לימודיים והרצאות אורח. התלמידים באים מרקע מגוון – מן החינוך הממלכתי ומן החינוך הממלכתי דתי, מעדות שונות ורקעים סוציו-אקונומיים מגוונים. התלמידים שהתקבלו לתכנית עברו תהליך מיון שכלל סדנה וראיון אישי.


התכנית מאתגרת ותובענית ומבוססת על פיתוח כישורי קריאה וכתיבה עיונית. שותפינו הם משרד החינוך, עיריות ירושלים תל אביב וראשון לציון, קרן דן דוד, והספריה הלאומית. אנו שואפים לפתוח סניפים נוספים של תכנית המצטיינים האזורית – בפריפריה ובמרכז; וכן להרחיב את פעילותנו במעגלים רחבים יותר: תכניות מצויינות בית ספריות בתיכונים, מסגרות העשרה לחטיבות ביניים, קהילות והשתלמויות מורים.

נשמח לפעול יחד עם גורמים נוספים לטיפוח מדעי הרוח כתחום הצטיינות ברחבי הארץ.

bottom of page