החזון

 

אנו מאמינים בחברה ישראלית בעלת עומק תרבותי, אשר איננה מוותרת על הנוכחות של השכלה הומניסטית רחבה. ההידרדרות המתמשכת במעמדם של מדעי הרוח בישראל מובילה למשבר תרבותי שכרוך בדלדול רוחני ובשחיקת השיח הציבורי. כדי להתמודד עם האתגר התרבותי הזה החברה בישראל חייבת לנצל טוב יותר את שנות הלימודים בבית הספר התיכון בכלל, ואת הוראת התלמידים המצטיינים בפרט, כדי לבנות מקרב אוכלוסיה זו את שדרת המנהיגות הבאה של מדינת ישראל. העיסוק בחינוך למצטיינים במערכת החינוך הישראלית ממוקד בתחומי המדעים והאמנויות וניכר מחסור בתכניות איכותיות ומאתגרות בתחום מדעי הרוח. אנו מבקשים להשלים את החסר הזה. טיפוח מדעי הרוח כתחום עיסוק משמעותי לתלמידי תיכון מחוננים ומצטיינים יעמיד רף גבוה של למידה ופיתוח מיומנויות אשר ירים את קרנם הלימודית של מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים ובחברה הישראלית בכללותה.

 

המטרה

 

פיתוח מערך כלל ארצי של מוקדי למידה אשר יתנו מענה איכותי ומאתגר לתלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה במדעי הרוח.

 

 

תכנית הלימודים

 

התכנית מבוססת על קריאה אינטנסיבית והכשרה משמעותית בכתיבה כפי שמקובל בתכניות Great Books בארצות הברית. היא מוכרת על ידי משרד החינוך ל-5 יחידות בגרות, ונמצאת בתהליך לקראת קרדיטציה אקדמית באוניברסיטה העברית. הלמידה בתכנית מבוססת על עיון בחברותות ברוח בית המדרש היהודי המסורתי ודיון משותף בהנחיית המורה. תכני הלימודים הן יצירות מופת מן התרבות המערבית במובנה הרחב - כולל התרבות הערבית, עם דגש משמעותי על התרבות היהודית כחלק אינטגרלי מתרבות המערב.

 

 

תמונת מצב לשנת הלימודים תשע"ו

 

רוח צעירה פועלת השנה בשני מרכזים – ירושלים וראשון לציון. כדי לאפשר ריכוז ומפגש של תלמידים מצטיינים התכנית מופעלת במתכונת אזורית, וכוללת מפגשים שבועיים וכן סמינרים מרוכזים וסיורים לימודיים. בירושלים מתקיימים המפגשים השבועיים בספריה הלאומית, ובראשון לציון הם מתקיימים במרכז רון ורדי לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

במסגרת התכנית לומדים 43 תלמידות ותלמידים מ-19 בתי ספר. התלמידים באים מרקע מגוון – יהודים וערבים, מן החינוך הממלכתי ומן החינוך הממלכתי דתי, מעדות שונות ורקעים סוציו-אקונומיים מגוונים. התלמידים שהתקבלו לתכנית אותרו על סמך המלצות של מנהלי בית הספר והמורים שלהם, ועברו תהליך מיון שכלל סדנה וראיון אישי.

 

עם הפנים קדימה

 

שני המרכזים של רוח צעירה נמצאים בתהליך צמיחה – בירושלים תפעלנה בשנה הבאה שלוש כיתות (י'-יב'), ובראשון לציון תפעל בשנה הבאה כיתה אחת (י'). לצד הצמחת התכנית בשני המרכזים אנו בוחנים כמה אפשרויות להרחבת הפעילות שלנו למרכזים נוספים ברחבי הארץ בשנים הקרובות.